Az új békéscsabai hulladékgazdálkodási közszolgáltató

100%-ban önkormányzati tulajdonban, Önökért.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft. által megkötött közszolgáltatási szerződés 2014. december 31. napján megszűnt.

Az új hulladékgazdálkodási közszolgáltató a 100 %-ban önkormányzati tulajdonú Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2015. január 1. napjától látja el a továbbiakban ezeket a feladatokat, alvállalkozó segítségével.

Az elmúlt év folyamán az új városi közszolgáltató beszerezte a tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyeket és lefolytatott egy közbeszerzési eljárást. A szállítást és begyűjtést végző - a megfelelő eszközökkel és munkatársakkal rendelkező, közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott - új alvállalkozó, a TAPPE Kft. lett.

Előzőekben foglaltak alapján sem a lakossági hulladékgyűjtő járatokban, sem az eddig megszokott ügyfélszolgálati, ügyintézési rendben nem történik változás.

A lakossági hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybevevők kizárólag a számlákban fognak módosulást észlelni, hiszen a számla kibocsátójaként a Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. fog szerepelni.

A szemétszállítási díjak

A szemétszállítási díjak megfizetése továbbra is átutalással, csekken, az ügyfélszolgálat pénztárában készpénzben, vagy csoportos beszedési megbízással történhet. A csoportos beszedési megbízást választó ügyfeleknek a számlavezető bankjuknál módosítaniuk kell a korábbi megbízásukat.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal díjmegállapítással kapcsolatos javaslatának figyelembe vételével állapítja meg a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díjait, a díjalkalmazási feltételeket, a díjmegfizetés rendjét, amelyet rendeletben hirdet ki.

Tekintettel arra, hogy ilyen rendelet a mai napig nem jelent meg, ezért a szemétszállítás díjának mértéke 2015. január 1-jétől megegyezik a 2014. december 31-én hatályos mértékkel. Ezáltal biztosítható, hogy a rezsicsökkentés eredményeként elért hulladékgazdálkodási díjcsökkenés tartós maradhasson.

Lakossági tájékoztató a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos sárga zsákok begyűjtésének megváltozott időpontjáról

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos sárga zsákok elszállításának időpontjai 2017.01.01-2017.06.30 között a következők:

  • január 18., szerda
  • február 22., szerda
  • március 29., szerda
  • április 29., szombat
  • május 27., szombat
  • június 24., szombat
A szelektív hulladékgyűjtésnél az alábbiakra kell figyelni. A sárga zsákokba összehajtogatott papír csomagolási hulladékot, légmentesen összepréselt műanyag- és fém csomagolási hulladékot szabad elhelyezni, 1 zsákban vegyesen mindhárom féle hulladékot. Üveg- és rongyhulladékot a sárga zsákba nem szabad elhelyezni, ezeket továbbra is a meglévő hulladékgyűjtő szigetekre kell elvinni.
A sárga zsákokat havonta egy alkalommal, a begyűjtésre kijelölt napon reggel 6 óráig kell kihelyezni a közterületen mindenkinek arra a helyre, ahol a saját kommunális szilárd hulladékgyűjtő edényét ürítési napokon elhelyezi.

Abban az esetben, ha a sárga zsákban nem megfelelő hulladék kerül elhelyezésre, akkor ez a zsák nem kerül elszállításra és erről a lakost egy zsákra ragasztott tájékoztatóval értesítjük.

Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Tisztelt Békéscsabai Lakosok!

Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2016. december 26-án hétfőn esedékes hulladékszállítást – a karácsonyi ünnepre tekintettel – az érintett területeken más időpontban végezzük az alábbiak szerint:

Kazincy lakótelep: 2016. december 27. kedd
Belváros: 2016. december 27. kedd
Mokry lakótelep: 2016. december 28. szerda
Jamina: 2016. december 28. szerda
Nyugati kertváros: 2016. december 28. szerda

Lakossági tájékoztató szelektív hulladék begyűjtésről

Békéscsabán is megkezdődik a kertvárosi övezetben a házhozmenő szelektív hulladékgyűjtés, amely papír, műanyag, és fém vegyes frakciókat foglal magába. Az érintett ingatlanok részére sárga zsákok kerültek kiosztásra és havi egy (1 zsák/hó) alkalommal a közszolgáltató által meghatározott időpontokban történik meg a begyűjtés. Összehajtogatott papír, „légmentesen” összepréselt műanyag, és fém csomagolási hulladékot szabad belerakni vegyesen egy zsákba. Az üveg és a rongy hulladékokat továbbra is a meglévő hulladékgyűjtő szigeteken lehet elhelyezni.

A Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. februárban gyűjtőjáratot indít a sárga zsákok begyűjtésére és arra kéri a lakosságot, hogy azokat készítsék elő legkésőbb a szállítás napján 7 óráig.

Felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy ezen a napon kizárólag a szelektív hulladék begyűjtésére szolgáló zsákok kerülnek elszállításra, ezért ettől eltérő hulladék közterületre történő kihelyezése hatósági intézkedést eredményezhet.

Segítő együttműködésüket előre is köszönjük.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Fenyőfa begyűjtés

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Karácsonyi Ünnepek után feleslegessé vált fenyőfa begyűjtésének és elszállításának időpontja 2017. január 11 (szerda) és 2017. január 25 (szerda).

A fenyőfákat a begyűjtésre kijelölt napon reggel 6 óráig kell kihelyezni a közterületen mindenkinek arra a helyre, ahol a saját kommunális szilárd hulladékgyűjtő edényét ürítési napokon elhelyezi. Kérjük a zökkenőmentes feladatellátás érdekében a fentikre legyenek figyelemmel!

Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Lakossági tájékoztató zöldhulladék szállításról

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2016. december 21-én szerdán elvégzésre kerül a még esedékes többlet zöldhulladék begyüjtés. Kérjük, a kihelyezést az elszállítás zavartalansága érdekében, az előző alkalomnak megfelelően végezzék.

Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.